CENNIK

Cennik ważny od 1 marca 2024

WSTĘP

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK do 15:00

Poniedziałek- Piątek od 15:00 + weekendy i święta

ULGOWY

28 zł

ULGOWY

37zł

NORMALNY

32 zł

NORMALNY

42 zł

KARNETY

.

Karnet 10-wejściowy

na okaziciela. ważny 2 miesiące

Karnet 10-wejściowy

do godz. poniedz-piątek 15:00. na okaziciela. ważny 2 miesiące

Karnet MIESIĘCZNY

imienny. ważny 30 dni

ULGOWY

265 zł

215 zł

240 zł

NORMALNY

314 zł

267 zł

290 zł

ZniŻki

10% na pojedyncze wejścia dla członków KW, BKS, Klubów PTTK, Speleoklubów (za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej)
10% na pojedyncze wejścia oraz dla uczestników programu Rodzina Plus, Duża Rodzina itp.
10% na pojedyncze wejścia oraz dla członków GOPR, TOPR (za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej)

ZAJĘCIA Z INSTRUKTOREM

Osoba asekurująca, nie wspinająca się

free

Godzina z instruktorem (1-4 osoby)

100 zł + wstęp

ZAREZERWUJ ZAJĘCIA

Karnet 5 godz. z instruktorem

obowiązuje tylko na 1-4 osoby.
ważny 2 miesiące

415 zł + wstęp

Pierwszy kurs asekuracji

40 zł/ osoba

Szkolenie przypominające z kartą członkowską Primaroca

free

SEKCJE

.

Karnet 8 WEjść
na sekcję

Karnet 4 WEjścia
na sekcję

Karnet OPEN

sekcja + wejścia

POJEDYNCZE WEjŚcie
Na Sekcję

NORMALNY

450 zł

240 zł

+ 78 zł do ceny karnetu

70 zł

ULGOWY

410 zł

220 zł

+ 78 zł do ceny karnetu

65 zł

ZniŻki

Zniżka rodzinna 10% przy zakupie dwóch i więcej karnetów dla jednej rodziny.

Wszystkie karnety są imienne i ważne 30 dni od dnia zakupu.

10% na pojedyncze wejścia oraz karnety dla członków KW, BKA, PTTK, GOPR, Speleoklubów (za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej)
10% na pojedyncze wejścia oraz karnety dla uczestników programu Rodzina Plus, Duża Rodzina itp.

 

Karnety z KARTĄ SPORTOWĄ*

* honorujemy: MultiSport Classic, MultiSport Plus, MultiSport Plus Kids, MultiSport Senior oraz Medicover Sport

 

.

Karnet 8 WEjść
na sekcję

Karnet 4 WEjścia
na sekcję

POJEDYNCZE WEjŚcie
Na Sekcję

NORMALNY

240 zł

160 zł

60 zł

ULGOWY

160 zł

120 zł

55 zł

SPRZĘT

Jednorazowe Wypożyczenie Sprzętu

Uprząż

10 zł

Przyrząd

10 zł

Lina Dynamiczna

20 zł

Buty Wspinaczkowe

15 zł

Bilety Rodzinne

2 + 2 = Dwoje rodziców + dwoje dzieci

130 zł (każde następne dziecko 26 zł)

2 + 1 = Dwoje rodziców + jedno dziecko

105 zł

1 + 2 = Jeden rodzic + dwoje dzieci

90 zł (każde następne dziecko 26 zł)

Kącik dla najmłodszych dzieci

28 zł