Szkolenia wysokościowe

Szkolenia do prac na wysokości

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń do pracy na wysokości z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego. Program szkoleń został skonstruowany na bazie wymagań stawianych osobom pracującym na wysokości. Wiedza naszych instruktorów jest podparta praktycznymi umiejętnościami zdobytymi w terenie. Pozwala to na przedstawienie niezbędnych zagadnień w przychylnej i ciekawej formie.

Prace na wysokości z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego dzielimy na:

 • dostęp linowy
 • dostęp budowlany
sciana_2013_12_04
Szkolenie z dostępu linowego

Dostęp linowy to używanie w pracy lin zarówno do asekuracji jak i do wychodzenia czy zjazdu na linie z miejsca pracy, a także na trawersach. Jest niezbędne dla osób pracujących przy:

 • myciu okien i fasad wieżowców,
 • malowaniu elewacji,
 • czyszczeniu i malowaniu zbiorników,
 • montażu i remoncie konstrukcji stalowych czy żelbetowych,
 • montażu reklam,
 • obsłudze masztów,

Zależnie od potrzeb przeprowadzamy dwa rodzaje szkoleń:

 • LINOWE PODSTAWOWE – do wykonywania prostych prac na wysokości z użyciem lin.
  CZAS TRWANIA: 3 DNI
  CENA: 1050 zł/os. (w grupie 3-6 os.)
 • LINOWE ROZSZERZONE – do wykonywania typowych prac na wysokości metodami alpinistycznymi.
  CZAS TRWANIA: 5 DNI
  CENA: 1600 zł/os. (w grupie 3-6 os.)
Szkolenie z dostępu budowlanego

Dostęp budowlany to z kolei technika bezpiecznej pracy na drabinach, rusztowaniach, podestach, gdzie trzeba się wspiąć np. po elementach konstrukcji, aby dotrzeć do stanowiska pracy.
Szkolenie z dostępu budowlanego jest przeznaczone dla osób pracujących w takich dziedzinach jak:

 • budownictwo,
 • dekarstwo,
 • telefonia komórkowa,
 • telekomunikacja,
 • elektroenergetyka,
 • gospodarka wodno - kanalizacyjna

Proponujemy dwa rodzaje szkoleń do prac na wysokości w dostępie budowlanym:

 • BUDOWLANE PODSTAWOWE – do typowych prac na wysokości nie wymagających użycia liny.
  CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ
  CENA: 450/os. (w grupie 3-6 os.)
 • BUDOWLANE ROZSZERZONE – do wykonywania prac na wysokości, przy których używa się lin, ale tylko w celu asekuracji.
  CZAS TRWANIA: 2 DNI
  CENA: 750/os. (w grupie 3-6 os.)
Uczulamy na krótsze kursy, w trakcie których kursanci nie są w stanie przyjąć odpowiedniej, gwarantującej bezpieczeństwo, porcji wiedzy!
ZAŚWIADCZENIA

Po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu wystawiamy kursantowi zaświadczenie na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 186). Jest ono ważne jest trzy lata, po upływie tego terminu zapraszamy na jednodniowy kurs przypominający.

KURSY PRZYPOMINAJĄCE

Tego rodzaju kursy pozwalają być na bieżąco w kwestii przepisów i specjalistycznych technik używanych w poszczególnych sposobach pracy na wysokości, zwłaszcza w przypadku powrotu do pracy po dłuższej przerwie, lub w przypadku wygaśnięcia uprawnień.

MIEJSCE SZKOLEŃ/OBIEKT SZKOLENIOWY

Wszystkie szkolenia odbywają się w naszym nowoczesnym Centrum Wspinaczkowym Primaroca w Bielsku-Białej. Możemy się pochwalić najwyższą sztuczną ścianą wspinaczkową w Polsce.

PRACE NA WYSOKOŚCI – DEFINICJE, WYMOGI

Uwaga!
Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
Pełny zapis dostępny na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy http://www.ciop.pl/11481.html
Według rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy każdy pracodawca powinien przeszkolić swoich pracowników lub zlecić ich przeszkolenie odpowiedniej jednostce w celu przekazania wiedzy niezbędnej do bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.
Pełne Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) w poniższym linku, http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/warunki-pracy/ w punkcie 7 – „Ramowy program instruktażu stanowiskowego”.