Kursy i szkolenia

Warunki uczestnictwa w kursach:
 • pełnoletność lub pisemna zgoda podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu).
 • wykupienie ubezpieczenia NNW
Podstawowy kurs wspinaczki w skałach (6-dniowy)

Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza.
Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.
cena: 1300 zł

Program 6-dniowego podstawowego kursu wspinaczki:
 • Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego;
 • Teoria asekuracji;
 • Zjazdy na linie;
 • Wychodzenie po linie;
 • Formacje skalne (zakres podstawowy);
 • Niebezpieczeństwa wspinania;
 • Pierwsza pomoc;
 • Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe;
 • Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia;
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody;
 • Historia wspinania (opcjonalnie).

sciana_2013_12_04a

Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych (4-dniowy)

Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (ubezpieczonych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.
cena: 800 zł

Program 4-dniowego kursu wspinaczki po drogach ubezpieczonych:
 • Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
 • Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):
  • liny i repsznury;
  • uprzęże biodrowe;
  • karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy);
  • ekspresy;
  • taśmy;
  • przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri;
  • stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska);
  • buty;
  • akcesoria: magnezja, woreczek
 • Zasady asekuracji:
  • zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
  • asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego;
  • asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego;
  • zalecane ćwiczenia asekuracji na zrzutni;
  • zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
  • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania;
  • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu;
 • Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego;
 • Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (prusik, stoper taśmowy ‚francuski’, bloker), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny;
 • Nauczanie techniki wspinania:
  • wykorzystanie chwytów i stopni;
  • ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
  • wspinaczka statyczna i dynamiczna;
  • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
 • Podstawy technik linowych:
  • zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
 • Skale trudności używane w skałkach.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

kursy_drogi_ubezp

Kurs wspinania na sztucznej ścianie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, które chciałyby nabyć umiejętności w zakresie wspinaczki na sztucznych ścianach oraz w sposób samodzielny i bezpieczny korzystać z tego typu obiektów w przyszłości.
Kurs przeznaczony jest również dla tych, którzy zetknęli się już kiedyś ze wspinaczką
w hali lub w skałkach i pragną poszerzyć swój zakres umiejętności o nowe metody asekuracji i techniki wspinaczkowe.
Cena: 350 zł (16 godzin)

Program:

Głównym celem szkolenia jest nauka wspinaczki z dolną asekuracją przy uwzględnieniu specyfiki asekuracji i techniki wspinania na sztucznych obiektach.
Cel ten realizowany jest zgodnie z wytycznymi PZA (Polski Związek Alpinizmu) poprzez:

 • spotkanie wstępne
 • naukę techniki wspinania (ćwiczenia poprawiające umiejętność poruszania się po ścianie w pionie, zacięciach, kominach, przewieszkach);
 • naukę techniki asekuracji (umiejętność obsługiwania sprzętu asekuracyjnego, stosowania asekuracji na wędkę oraz asekuracji oddolnej polegającej na prowadzeniu liny od dołu i wpinaniu jej w kolejne pośrednie punkty asekuracyjne);
 • wykład teoretyczny ze sprzętu alpinistycznego, teorii asekuracji, stylów wspinania i skal trudności;
kursy_sztuczna_sciana

Kursy na operatora sztucznej ściany

Skierowane są do osób pracujących na ściankach wspinaczkowych jako operatorzy, do nauczycieli WF prowadzących zajęcia ze wspinaczki oraz osób obsługujących sztuczne ściany wspinaczkowe na festynach, imprezach integracyjnych oraz innych eventach. Osoby asekurujące lub uczące asekuracji zatrudnione na takich obiektach powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie.
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu na operatora sztucznej ściany wspinaczkowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186 ze zm.

Proponujemy dwa rodzaje kursów na operatora sztucznej ściany wspinaczkowej:

 • Operator sztucznej ściany - asekuracja górna (1 dzień) - Prowadzący zajęcia ze wspinaczki w szkołach, na festynach, imprezach integracyjnych i innych eventach, nie potrzebują posiadać zaawansowanych umiejętności związanych z dolną asekuracją. W większości przypadków ich praca ogranicza się do asekuracji na tzw. "wędkę", ewentualnie do nauki podstawowych technik wspinania. W takim przypadku zupełnie wystarczający jest jednodniowy kurs na operatora sztucznej ściany.
  Warunki uczestnictwa: Ukończone 18 lat lub za zgodą rodziców po ukończeniu 16 roku życia.
  Kurs 1 dniowy 350 zł przy grupie 3-6 os.
 • Program:
  • Wspinaczka na obiektach sztucznych oraz sposoby jej uprawiania i organizowania;
  • Sztuczne ściany wspinaczkowe - budowa i rodzaje;
  • Przepisy związane z budową, instalacją oraz eksploatacją sztucznych ścian;
  • Regulamin ściany oraz rozpoznawanie wspinaczy i zachowań stwarzających zagrożenie wypadkiem. Zasady prewencyjnego interweniowania w takich sytuacjach;
  • Obsługa techniczna ściany, a także uprawnienia operatora ściany wspinaczkowej i jego obowiązki;
  • Sprzęt wspinaczkowy (liny, taśmy, uprzęże, karabinki, przyrządy asekuracyjne, kaski, buty wspinaczkowe oraz akcesoria) i wszystko co z nim związane (budowa, parametry wytrzymałościowe, zasady użytkowania i konserwacji);
  • Wyposażenie sztucznych ścian;
  • Wspinaczka z górną asekuracją i zastosowanie różnych przyrządów asekuracyjnych;
  • Buldering i spotowanie;
  • Organizacja i formy zajęć na sztucznych ścianach;
  • Zasady wiązania węzłów oraz praktyczna nauka wiązania: stopera, pojedynczej ósemki oraz powrotnej ósemki;
  • Podstawy techniki wspinania.
 • Operator sztucznej ściany - asekuracja dolna (2 dni) - Osoby pracujące na ściankach wspinaczkowych, poza nauką wspinaczki na wędkę i dbaniem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, odpowiadają również za serwisowanie ściany. Wymaga to z jednej strony umiejętności wspinaczki z dolną asekuracją w celu szybkiego i bezpiecznego dostępu w różne miejsca na ścianie, a z drugiej pojęcia w jaki sposób dokręcać lub wymieniać w razie potrzeby chwyty wspinaczkowe lub ekspresy. Dla takich osób przygotowaliśmy ofertę dwudniowego kursu na operatora sztucznej ściany.
  Warunki uczestnictwa: Ukończone 18 lat lub za zgodą rodziców po ukończeniu 16 roku życia.
  Podstawowe umiejętności wspinaczkowe (istnieje możliwość skorzystania z zajęć przygotowujących do uczestnictwa w kursie).
  Kurs 2 dniowy 550 zł przy grupie 3-6 os.
 • Program:
  • Wspinaczka na obiektach sztucznych oraz sposoby jej uprawiania i organizowania;
  • Sztuczne ściany wspinaczkowe - budowa i rodzaje;
  • Przepisy związane z budową, instalacją oraz eksploatacją sztucznych ścian;
  • Regulamin ściany oraz rozpoznawanie wspinaczy i zachowań stwarzających zagrożenie wypadkiem. Zasady prewencyjnego interweniowania w takich sytuacjach;
  • Obsługa techniczna ściany, a także uprawnienia operatora ściany wspinaczkowej i jego obowiązki;
  • Sprzęt wspinaczkowy (liny, taśmy, uprzęże, karabinki, przyrządy asekuracyjne, kaski, buty wspinaczkowe oraz akcesoria) i wszystko co z nim związane (budowa, parametry wytrzymałościowe, zasady użytkowania i konserwacji);
  • Wyposażenie sztucznych ścian;
  • Wspinaczka z górną asekuracją i zastosowanie różnych przyrządów asekuracyjnych;
  • Wspinaczka z dolną asekuracją;
  • Buldering i spotowanie;
  • Podstawy alpinistycznych technik linowych używanych w pracach na wysokości - zjazd i wychodzenie po linie, pozycjonowanie na tymczasowych stanowiskach roboczych;
  • Zasady układania dróg wspinaczkowych oraz bulderów;
  • Organizacja i formy zajęć na sztucznych ścianach;
  • Zasady wiązania węzłów oraz praktyczna nauka wiązania: stopera, pojedynczej ósemki powrotnej ósemki, kluczki, równoległej ósemki, uszu króliczych oraz powrotnej ósemki;
  • Podstawy techniki wspinania.
sciana_2013_12_04