Zasady funkcjonowania ściany wspinaczkowej Primaroca w okresie zagrożenia epidemicznego

Regulamin korzystania z Centrum Wspinaczkowego Primaroca od 20.05.20

Zasady dostępności ściany:

1. Godziny otwarcia naszego Centrum Wspinaczkowego:
- od poniedziałku do piątku 14:00 – 22:00,
- soboty, niedziele 10:00 – 22:00.

2. Możliwość wejścia na ścianę na konkretne tury, na 1 godzinę 45 minut:
- od poniedziałku do piątku:
• 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
- W soboty i niedziele:
• 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

3. Maksymalnie na jednej turze może przebywać 16 osób (powyżej 16 r. ż.). Nad bezpieczeństwem wspinających się osób będzie czuwał jeden instruktor, a przyjmować wspinaczy będzie jeden pracownik recepcji.

4. Niezbędna jest telefoniczna rezerwacja miejsc pod numerem telefonu:
730 030 610.
Jeśli osoba uprzednio zarezerwuje miejsce, jednak nie wykorzysta go, i tak jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za rezerwację. (koszt rezerwacji równoznaczny z kosztem wejścia na ściankę.)

5. Nie obowiązują żadne promocyjne wejścia.

6. Nie akceptujemy kart sportowych do odwołania.

7. Nie prowadzimy szkoleń związanych z nauką asekuracji.

8. Cena wstępu na ścianę dla wszystkich wynosi 20 zł.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Prosimy o zachowanie rozsądku i nieprzychodzenie na ścianę w wypadku objawów jakiejkolwiek infekcji.
2. Przy wejściu na obiekt konieczna jest dezynfekcja rąk. Dozowniki i płyny do dezynfekcji będą dostępne w kilku miejscach naszego centrum.
3. Nie ma możliwości korzystania z szafek w szatni oraz pryszniców – do odwołania.
4. Dostępne będą regularnie dezynfekowane, po każdej turze, toalety.
5. Prosimy o noszenie maseczek ochronnych do momentu rozpoczęcia treningu.
6. Nie udostępniamy sprzętu wspinaczkowego (lin, uprzęży, butów, przyrządów do asekuracji, woreczków z magnezją). Prosimy o przynoszenie własnego, odpowiednio przygotowanego sprzętu oraz magnezji (rekomendujemy używanie magnezji w płynie celem poszanowania naszego wspólnego zdrowia).
7. Po każdej turze wspinaczy sprzęt będzie dezynfekowany, a obiekt wietrzony.
8. Nie wolno chodzić po obiekcie boso.
9. Po drogach wspinaczkowych poruszamy się jedynie w czystym obuwiu wspinaczkowym.
10. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zachowania odstępu 2m pomiędzy parami wspinaczy.
11. Należy unikać kontaktu liny z twarzą (głównie z ustami).
12. Osoby wchodzące na ścianę zobowiązane są do podania imienia oraz nazwiska, celem weryfikacji rezerwacji na wejście oraz numeru telefonu do ewentualnego kontaktu.
13. Wejście na obiekt jest równoznaczne z akceptacją regulaminu naszego Centrum Wspinaczkowego oraz RODO.