Wyjątkowe zajęcia dla Wyjątkowych dzieci !

Zajęcia ruchowe dla dzieci niepełnosprawnych

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku.”

Na terenie Naszego obiektu prowadzone są zajęcia ruchowe dla dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi, jak i intelektualnymi.
Ich cel jest jasny: wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w treningach. Dla prowadzącej zajęcia Anny Dąbrowskiej najważniejsze jest, aby jej podopieczny czuł radość i satysfakcję płynącą z ruchu. Wesoła osobowość Ani sprawia, iż atmosfera na zajęciach jest przyjacielska. W formie zabawowej Ania przemyca ćwiczenia stabilizujące, polepszające koordynację ruchową oraz pracuje nad umiejętnością skupienia się swoich podopiecznych. Dostosowuje ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dzieci.

Wiele badań przeprowadzonych na terenie Europy potwierdza rolę sportu w życiu osób niepełnosprawnych. Wspinaczka jest idealną formą aktywności ruchowej ,dzięki której możemy polepszyć jakość życia dzieci oraz zaszczepić w nich pasję, która nadaje życiu sens. Dzięki aktywności fizycznej osoby niepełnosprawne lepiej odnajdują się w życiu codziennym, samodzielnie funkcjonują w społeczeństwie. Oprócz ćwiczeń fizycznych na zajęciach Ania stara się wykorzystać nowinki stymulacyjne z innych państw takie jak "sale doświadczeń", które stymulują bodźce dzieci niepełnosprawnych.

Aby wiedzieli Państwo kim jest Nasza Ania kilka faktów z jej życia:
Od wielu lat związana jest z najmłodszymi. Doświadczenie w pracy z dziećmi sięga roku 2008. Pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel oraz na naszej ściance jako instruktor. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne w szkole. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz instruktora sportu ze specjalizacją wspinaczka sportowa. Ponad to ukończyła studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie jest słuchaczem na studiach podyplomowych o kierunku oligofrenopedagogika. Ania czuję ciągłą potrzebę doskonalenia swojego warsztatu pracy. Robi to nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla „swoich dzieci”.

Wszystkich zainteresowanych tymi wyjątkowymi zajęciami prosimy o bezpośredni kontakt z Anią, która chętnie udzieli wszelkich informacji.

Numer kontaktowy do Ani : 731-408-669
Adres e-mail: [email protected]

Serdecznie zapraszamy !