Podstawowy kurs wspinaczki

Zapraszamy na Podstawowy Kurs wspinaczki – „na drogach ubezpieczonych”

ZOSTAŁY DWA WOLNE MIEJSCA!!!

Zasady uczestnictwa: Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: 3 dni.
Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.
Prowadzący: Kamil Sucharski
Cena za szkolenie: 800zł

kontakt: [email protected]