Kursy i szkolenia

Warunki uczestnictwa w kursach:
 • pełnoletność lub pisemna zgoda podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu).
 • wykupienie ubezpieczenia NNW
Podstawowy kurs wspinaczki w skałach (6-dniowy)

Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza.
Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.
cena: 700 zł

Program 6-dniowego podstawowego kursu wspinaczki:
 • Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego;
 • Teoria asekuracji;
 • Zjazdy na linie;
 • Wychodzenie po linie;
 • Formacje skalne (zakres podstawowy);
 • Niebezpieczeństwa wspinania;
 • Pierwsza pomoc;
 • Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe;
 • Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia;
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody;
 • Historia wspinania (opcjonalnie).

sciana_2013_12_04a

Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych (4-dniowy)

Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (ubezpieczonych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.
cena: 400 zł

Program 4-dniowego kursu wspinaczki po drogach ubezpieczonych:
 • Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
 • Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):
  • liny i repsznury;
  • uprzęże biodrowe;
  • karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy);
  • ekspresy;
  • taśmy;
  • przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri;
  • stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska);
  • buty;
  • akcesoria: magnezja, woreczek
 • Zasady asekuracji:
  • zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
  • asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego;
  • asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego;
  • zalecane ćwiczenia asekuracji na zrzutni;
  • zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
  • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania;
  • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu;
 • Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego;
 • Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (prusik, stoper taśmowy ‚francuski’, bloker), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny;
 • Nauczanie techniki wspinania:
  • wykorzystanie chwytów i stopni;
  • ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
  • wspinaczka statyczna i dynamiczna;
  • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
 • Podstawy technik linowych:
  • zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
 • Skale trudności używane w skałkach.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

kursy_drogi_ubezp

Kurs wspinania na sztucznej ścianie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, które chciałyby nabyć umiejętności w zakresie wspinaczki na sztucznych ścianach oraz w sposób samodzielny i bezpieczny korzystać z tego typu obiektów w przyszłości.
Kurs przeznaczony jest również dla tych, którzy zetknęli się już kiedyś ze wspinaczką
w hali lub w skałkach i pragną poszerzyć swój zakres umiejętności o nowe metody asekuracji i techniki wspinaczkowe.
Cena: 350 zł (16 godzin)

Program:

Głównym celem szkolenia jest nauka wspinaczki z dolną asekuracją przy uwzględnieniu specyfiki asekuracji i techniki wspinania na sztucznych obiektach.
Cel ten realizowany jest zgodnie z wytycznymi PZA (Polski Związek Alpinizmu) poprzez:

 • spotkanie wstępne
 • naukę techniki wspinania (ćwiczenia poprawiające umiejętność poruszania się po ścianie w pionie, zacięciach, kominach, przewieszkach);
 • naukę techniki asekuracji (umiejętność obsługiwania sprzętu asekuracyjnego, stosowania asekuracji na wędkę oraz asekuracji oddolnej polegającej na prowadzeniu liny od dołu i wpinaniu jej w kolejne pośrednie punkty asekuracyjne);
 • wykład teoretyczny ze sprzętu alpinistycznego, teorii asekuracji, stylów wspinania i skal trudności;
kursy_sztuczna_sciana